Konsertarkiv / januari 19, 2017

8-9 december 2018

8 & 9 december 2018 kl 16.00
Tyska kyrkan, Svartmangatan 16, 111 29 Stockholm
T-Gamla Stan – SLs reseplanerare

Juloratoriet

Det går knappast att börja jultiden mera festligt än med juloratoriets ingångskör Jauchzet, frohlocket! Därefter hoppar vi till kantat IV ”Fallt mit Danken, fallt mit Loben…” som berättar om nyårsdagens händelser. Hornklangen i denna kantat präglar den säregna klangfärgen. Kantaterna V och VI beskriver de vise männens besök. Satsen ”Ehre sei dir Gott gesungen…” är en av de gladaste styckena för kör och orkester. Den praktfulla sista delen med pukor och trompeter knyter an till oratoriets första del. Lyssna själv!

Weihnachtsoratorium Cantat 4-6
St. Gertruds Kantorei • Lidingö kammarkör
Orkestern Filialen
Christina Larsson Malmberg, sopran
Hanna Kopra, alt
Mattias Gunnari, tenor
John Kinell, bas
Michael Dierks, dirigent

Christina Larsson Malmberg, sopran

Hanna Kopra, alt

Mattias Gunnari, tenor