• orkestern filialen


    Välkommen till Stockholms största amatörsymfoniorkester. Orkestern består av ideella musiker, personer som studerat musik på olika sätt men valt att satsa på en annan karriär än musikerns utan att välja bort musicerandet. Orkesterns repertoar är den klassiska, med tyngdpunkt på stora symfoniska verk skrivna mellan 1850-1950. Vi genomför 3-4 egna konsertproduktioner per år med olika dirigenter och anlitas utöver det av församlingar eller andra arrangörer för olika konsertprojekt.

    MER OM ORKESTERN


Orkestern Filialen kan anlitas såväl som full symfoniorkester som i mindre ensembler. Vi har lång erfarenhet av projektbaserade konsertarrangemang och är idag en självklar ensemble att anlita såväl för standardrepertoaren som för de mer komplexa och sällan spelade verk

spelade verk