Vill du vara med?

VILL DU VARA MED?

Är du en duktig musiker som är intresserad av att spela med oss? Kontakta oss gärna, ochberätta lite om din musikbakgrund, orkestererfarenhet och andra musikaliska färdigheter. Denna information hjälper oss att ta ställning till om det finns grundläggande förutsättningar för en god matchning mellan dig och orkestern. Utöver det ser möjligheterna naturligtvis olika ut beroende på antalet befintliga medlemmar som spelar ditt instrument och behoven för de verk som planeras att spelas i närtid.

När vi har vägt samman dessa faktorer blir du eventuellt erbjuden möjlighet att anmäla dig tillett projekt som gästspelare. Vi tillämpar alltså inte enskild provspelning. Efter konserten kan det – om både du och orkestern så önskar – bli flera inbjudningar. Efter 2-3 projekt gör styrelsen en bedömning om det är aktuellt att erbjuda dig att bli medlem. Som medlem får du kontinuerligt information om kommande projekt och möjlighet att anmäla dig till dessa.

Att vara medlem innebär att man medverkar vid både egna konserter och uppdragsspelningar. Det finns inte något krav att vara med på varje projekt (för vissa instrument finns inte heller den möjligheten), men en viss regelbundenhet och blandning av egna konserter och uppdragsspelningar behövs. Uppdragspelningar (ofta med körer) är roliga, utmanande,utvecklande och ger en möjlighet att spela med olika dirigenter. Det är också genom dessa som orkestern finansierar sina egna konserter utan att behöva ta ut någon medlemsavgift.


HÖR GÄRNA AV DIG!