Konsertarkiv / januari 18, 2017

3 november 2018

3 november 2018 kl 16.00
Oscarkyrkan
Narvavägen 6, 115 32 Stockholm – SLs reseplanerare

Requiem för fred

Ännu en Filialenproduktion på senare tid som fångar den eviga virveln mänskligheten verkar fångas i – den mellan att ständigt dras till konflikter och att ständigt söka vägar att överbrygga meningsskiljaktigheter. Och där många konstnärer försöker finna sådana försonande vägar genom en konstnärlig vision. En produktion med verk skrivna av två kompositörer varav ingen var uttalat religiös, men där ingen av dem var främmande för att använda sig av djupt religiösa teman för att uttrycka dessa sina visioner. En konsert som uppmärksammar hundraårsjubileet av första världskrigets slut hundra år tidigare i november 1918 – där samtidigt Dona Nobis Pacem skrevs som en tidlös kommentar av en Vaughan Williams som hade sett krigets febrigt tröstlösa skyttegravsträsk på nära håll många år tidigare. Ett verk som skrevs som en ömsom blek och ödslig, ömsom hoppfull fredshymn, men som grymt nog kom ut 1936, strax innan ännu ett storkrig för en tid krossade den strimma av hopp den kunde ingjuta. En konsert där bägge verken kanske återigen kan inspirera oss till det ändamål de ursprungligen skrevs för.

Varmt välkomna till en konsert för fred; John Rutter’s Requiem från 1985 och Ralph Vaughan Williams Dona Nobis Pacem från 1936. Framfört av Oscars Motettkör och orkestern Filialen under ledning av Pär Olofsson, och med sopranen Ulla-Carin Börjesdotter och barytonen Carl Ackerfeldt som solister.

Bild: ’Gassed’ (1918) av John Singer Sargent. IWM via Wikimedia Commons

polofsson

Pär Olofsson, dirigent

UllaCarinBorjesdotter_01_300 copy

Ulla-Carin Börjesdotter, sopran

fotograf camilla gewing-stålhane

Carl Ackerfeldt, baryton