Konsertarkiv / september 6, 2020

27 mars 2022

27 mars 2022
Oscarkyrkan
Narvavägen 6, 115 32 Stockholm – SLs reseplanerare

Virgo Regina

Mozarts Kröningsmässan får sitt namn från en kröning av en staty av Maria i staden Maria Plain nära tonsättarens hemstad Salzburg – en staty som sades vara mirakulös. Det är möjligt att det finns en samband med kröningen av kejsar Leopold II i Prag 1791. Den färdigställdes i mars 1779 och uppförades vid påsk samma år, tillsammans med kyrkosonaten 329. Förutom kör och de fyra solisterna – sopran, mezzosoproan, tenor och bas – är mässan satt för oboer, horn, fagotter, pukor, trombon, stråkar och orgel. Eller inte. Mozarts Salzburgmässor har egentligen bara en rad som heter ‘bassi’, som spelas av celli, kontrabasar, fagotter, eller det som finns. Och trombonerna var egentligen bara förstärkningen av körstämmorna (förutom sopranstämman, som bestod av en mängd gos soproner. I denna uppsättning kör vi utan det tunga artilleriet. Kröningsmässan består av sex satser: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus samt Agnus Dei.

Det står mer på programmet: The Endicott Service, som skrevs av Pär Olofsson till en gemensam evensong i Uppsala Domkyrka med Oscars Ungdomskör och dess ”vänkör” Endicott singers från Massachusetts, USA; O Salutaris Hostia av Gioacchino Rossini; Christus Factus est av Anton Bruckner; A Hymn to the Virgin av Benjamin Britten; samt två kyrkosonater i C-dur av Mozart.

Medverkande: Solokvartett från Kungliga Musikhögskolan, Oscar Rutberg, Oscars Ungdomskör samt Orkestern Filialen. Dirigenterna: Pär Olofsson och Rebecka Ryd.

polofsson

Pär Olofsson, dirigent

Rebecka Ryd

Rebecka Ryd, dirigent

OR

Oscar Rutberg, orgel